"Not everything faced can be changed. But nothing can be changed unless it's faced."

Durf jij hulp vragen? Respect! Want dit is geen gemakkelijke stap om te zetten. Wel een essentiële als je voorbij je ‘vast zitten’ in bewegen wil komen. Als je —voor jezelf, in een relatie die belangrijk voor je is en/of met je organisatie— wil groeien, ontwikkelen en realiseren.

Wil je weten of ik een geschikte PARTNER ben die met jou meedenkt, waarop je kan steunen en vertrouwen? Of ik de EXPERT ben die met de juiste interventie de zaken terug in beweging krijgt? Of ik het LEF heb dat nodig is om jou eerlijk te challengen (en de organisatie op sleeptouw te nemen)?

Er is maar één manier om erachter te komen… Contacteer me.


    Zowel in persoonlijke als professionele samenwerkingen focus ik op op wat iemand/een organisatie nodig heeft om tot bloei te komen. Professioneel resulteert dit vaak in langdurige samenwerkingen met wisselende intensiteit. Door de jaren heen, kom ik meer te weten over de unieke karakteristieken, de complexe gelaagdheid van de organisatie en kan ik mijn interventies nog meer verfijnen.

    Lange termijn partnerships leiden ertoe dat organisaties na verloop van tijd weten wat ze kunnen verwachten wanneer ze mijn expertise inroepen. Dit resulteert in een sterk gevoel van dankbaarheid en wederzijds respect.