Op deze pagina vind je een overzicht van de verschillende vormen waarin ik coaching aanbied. Daarnaast ben ik ook ervaren trainer, facilitator en gastspreker. In het maatwerk dat ik bied, combineer ik met plezier de nodige rollen voor een krachtig en duurzaam resultaat. Indien de situatie dit vraagt, werk ik samen met Wilde Zwanen, ervaren collega’s uit het vakgebied. 

Individuele coaching

“There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.”

-Leonard Cohen-

Ben je ‘het’ een beetje kwijt? Zit je ergens vast en geraak je er niet uit? Voel je dat het wringt en krijg je het niet uitgeklaard?

In een wereld waar weten en begrijpen vanuit het hoofd gestuurd worden, laat ik je graag kennismaken met de wijsheid van je lichaam. Een ander soort kennis die complementair is, en al te vaak over het hoofd wordt gezien. Mijn focus ligt niet zozeer op begrijpen hoe jouw situatie is ontstaan, of waarom jouw wereld is geworden wat hij is. Noch heb ik de intentie om iets op te lossen voor jou.

Wel heb ik aandacht voor je persoonlijke choreografie, zoek ik de parallellen in je verhaal, benoem ik de denkpatronen die jou kenmerken. Deze vul ik met veel zorg aan met -schijnbaar triviale- details in je (lichaams-)taal. Zo help ik jou aandacht en energie te geven aan de volle ervaring van wat er zich in het gesprek ontvouwt.

Wanneer jouw choreografie volledig gezien en doorvoeld wordt en erkenning krijgt, ontstaat er als vanzelf ruimte voor verandering. Het klinkt magisch, en dat is het ook.

Duo coaching

“Don’t always (dis-)agree with me, enlighten me.”

-unknown-

Loopt de relatie met je ouder/kind/(zaken-)partner erg stroef? Wil je gehoord worden en krijg je je boodschap niet gezegd? Ben je op zoek naar jouw plek als persoon binnen de relatie?

Duo coaching maakt de choreografie van de relatie zichtbaar. Hier ligt de focus dus niet op jou of de andere persoon, wel op de relatie, de ruimte tussen jullie. Zonder de bedoeling om iets in een bepaalde richting te sturen. Wel om het bewustzijn bij beide partijen te vergroten rond de gedeelde verantwoordelijkheid voor de relatie.

In duo coaching werken Edward Burvenich en ikzelf —vanuit niet-oordelende aandacht— samen om de volle complexiteit van de relatie te exploreren, ontrafelen en transparant te maken. Omdat wij ons samen neutraal kunnen verhouden (in vaktermen: meerzijdig partijdig) tot de vastgelopen relatie, kunnen we sneller dynamieken zichtbaar maken. 

De patronen die ervoor zorgen dat je steeds op hetzelfde punt terechtkomt worden objectief en constructief bespreekbaar gemaakt. Zo werken we doelgericht naar respectvol contact en waarderende aandacht voor de relatie. Van hieruit ontstaat vanzelf ruimte voor verandering. 

Coaching voor (bedrijfs-)leiders

“Leiders krijgen hun mensen niet verder dan ze zelf staan.”

-Philippe Bailleur-

Wil je een authentiek (bedrijfs-)leider zijn, en ga je gebukt onder de verwachtingen en verplichtingen van je omgeving (vennoten/raad van bestuur/medewerkers/het thuisfront)? Ga je door een ingrijpende (organisationele) verandering of transitie? Steek je eindeloos veel energie in je organisatie/je team en krijg je er amper iets voor terug?

Dan ervaar je waarschijnlijk een spanningsveld tussen loyaal blijven aan externe verwachtingen versus kiezen wat je eigenlijk zelf wil. Geen evidente keuze. Want wat geef je op als je loyaal blijft aan jezelf? En hoe kom je tot authentiek leiderschap dat op deze spanning lijkt te surfen?

Coaching voor (bedrijfs-)leiders gaat dieper in op de uitdagingen die leiderschap met zich brengt. Hoe je uiteenlopende belangen gealigneerd krijgt zonder jezelf weg te cijferen bijvoorbeeld.

Coaching voor (management-)teams

“Je leert niet in je eentje in een peleton fietsen”

Durven mensen zich niet uitspreken binnen je team? Wordt er veel moeite gedaan om conflicten te vermijden? Blijven agendapunten terugkeren en duren vergaderingen eindeloos, zonder dat er veel beweegt? Teamcoaching brengt hier verandering in.

Als teamcoach zie ik verschillen —en de spanningen die dit met zich brengt— als normaal, hoognodig én waardevol. Immers enkel door verschillende invalshoeken met elkaar te combineren, kom je tot de hoogst haalbare oplossing. 

Het doel van teamcoaching is om te komen tot een geëngageerd ‘ja’ van alle betrokkenen, waarbij het team heeft geleerd om de verschillende standpunten uit te spreken en mee te nemen in de beslissing.

Wil je doorheen je organisatie meer focus leggen op een gezonde teamcultuur? Dan is een organisatiebrede kijk en aanpak nodig. In dit geval combineer ik de rol van teamcoach met de rol van organisatiecoach.

Organisatie Coaching

“A bad system will beat a good person every time.”

-Edward Demings-

Leveren bestaande strategieën niet langer hun gekende resultatenSta je voor een pittige uitdaging en wil je je mensen engageren en mobiliseren? Lijken bepaalde problemen onoplosbaar? Stond je nog niet eerder stil bij de rol van het design van je organisatie in bovenvermelde uitdagingen?

Dan is het hoog tijd voor een organisatiebrede kijk op de situatie. Als organisatiecoach focus ik vooral op het potentieel van de organisatie om iets uitzonderlijks te creëren door enkel gebruik te maken van eigen middelen en mogelijkheden. Van cruciaal belang in dit proces is het exploreren, ontrafelen en transparant maken van bestaande choreografieën in teams of organisaties. 

Als organisatie coach focus ik niet op het aanreiken van oplossingen of op het geven van advies —als er een standaard oplossing bestond zaten jullie niet in de huidige situatie en bovendien veroorzaken, bij complexe uitdagingen, best practices uit andere organisaties eerder weerstand dan duurzame verandering. Wel helpen mijn interventies zichtbaar maken welke dynamieken aan de basis liggende van de organisatie-eigen kernpatronen. Wanneer je deze unieke choreografie kan zien en erkennen, zonder dat iets in een bepaalde richting moet veranderen, is de weg vrij gemaakt voor duurzame verandering en groei. 

Organisatie coaching kan alle bovenvermelde coachingsvormen omvatten, en is in de eerste plaats sterk strategisch georiënteerd vanuit het DNA van de organisatie. Dit DNA scherpstellen kan een noodzakelijke eerste stap zijn.